Svømmebade

Hvad er svømmebade

Ved svømmebade forstås svømmebassiner og varmtvandsbassiner, herunder spabade og badelande, men svømmebade dækker også over også mere utraditionelle bassinformer og badelandskaber med de dertil knyttede faciliteter. Fx svømmesøer, natursøer og naturpools.

Svømmebade etableres i forbindelse med fx sportsanlæg, skoler, hospitaler, sanatorier, fysiurgiske centre og hoteller og campingpladser, men også i private boliger.

 

Opførelse af svømmebade

Omhyggelig detailplanlægning og udførelse af arbejdet er vigtige forudsætninger i forbindelse med opførelse af svømmebade, for at sikre en lang levetid.

Gangarealerne ved svømmebade og svømmehaller lægges i reglen som svømmende cementgulve. Af hensyn til sikkerheden anvendes en skridsikker overflade, fx keramikbelægninger.

Emner inden for svømmebade og svømmebadsanlæg:

  • Keramiske belægninger
  • Skvulperender eller overløbsrender
  • Bassiner
  • Tilstødende vådrum
  • Svømmebadsklinker
  • Renovering af svømmebade
  • Vandrensning

 

Materialevalg i forbindelse med svømmebade

Svømmebade og svømmebadsanlæg kan opbygges af materialer som beton, metal, keramik, plast eller glasfiber. Beton er det mest anvendte materiale til svømmebade.
I svømmebade er der risiko for svind- eller sætningsrevner og til tætning ved svømmebadsrenovering kan anvendes materialer som epoxy/polyerethan, cementbaserede produkter og fugtmembraner mv.

Nybygning og renovering af svømmebade

Nybygning og renovering af svømmebade indebærer komplicerede detaljer og materialevalg, da svømmebadsbygninger og svømmebassiner udsættes for et meget aggressivt miljø. For eksempel kræver det viden om betonkonstruktioner, membraner, tætningsdetaljer, stål, katodisk beskyttelse og klinkeoverflader.


Vandbehandlingsanlæg i svømmebade

Svømmebade kræver rent og sikkert badevand, og det er derfor et vandbehandlingsanlæg, som effektivt sikrer rent vand i bassinerne uden væsentlig forurening med partikler, kemiske forbindelser, bakterier og virus. Fx teknologier inden for chlordesinfektion, filtrering, aktiv kulrensning og UV-behandling.

 

Lovgivning om svømmebade

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 1988 "Kontrol med svømmebade"

Krav til design og projektering af svømmebade:

- Standarden stiller krav til design, projektering, nyopførelse og renovering af svømmebadsanlæg og henvender sig til både rådgivende ingeniører, udførende virksomheder, tekniske forvaltninger og alle andre, der arbejder med projektering, renovering eller drift af svømmebadsanlæg, fortæller Lars Ravn-Jensen, konsulent i Dansk Standard.
Kravene i standarden DS 477, Svømmebadsanlæg berører bl.a. sundhed og sikkerhed for de badende, det interne og eksterne miljø i svømmehaller, anlæggenes holdbarhed og funktionsduelighed, ressourceforbrug, miljøbelastning og personalets sikkerhed.
Standarden skal anvendes sammen med den europæisk standarder DS/EN 15288-1 og kan med fordel anvendes sammen med DS/EN 15288-2. De to indeholder sikkerhedskrav til svømmebadsanlæg ved projektering og udformning samt drift.

 

Miljøministeriets BEK nr 918 af 27/06/2016 : "Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet".
Betonkonstruktioner DS 481 og DS 482.
CTO Betonteknik "Betonsvømmebassiner" 6/16/92. Den mest anvendte konstruktion ved opførelse af svømmebade er betonkonstruktionen.

Avanceret søgning