Total- & hovedentrepriser

Hvad er totalentrepriser og hovedentrepriser

Totalentrepriser
Bygningsopgaven tildeles én entreprenør, der forestår al projektering samt udførelse til fuldt nøglefærdigt byggeri.

Hovedentrepriser
Projekteret bygningsarbejde udføres af en hovedentreprenør. Bygherre forestår projekteringen.


Typer af fag-, total- og hovedentrepriser

Fagentreprise
I denne entrepriseform er hvert fag/håndværk sidestillet og ligeværdigt. Ansvaret for byggeledelsen; dvs. styring og koordinering af byggearbejderne mv., varetages typisk af en af rådgiverne.

Hovedentrepriser
En hovedentreprise omfatter flere af – men ikke alle – de ydelser, der indgår i et normalt byggeprojekt. Hovedentreprenøren er reelt en fagentreprenør, der har det overordnede ansvar for disponering og styring af de øvrige fagentrepriser. Det vil sige, at hovedentreprenøren varetager udvælgelse, styring og koordinering af de involverede underentreprenører, der repræsenterer forskellige håndværksfag, undervejs i byggefasen.

Totalentrepriser
En totalentreprise omfatter alle ydelser inden for rådgivning og alle de repræsenterede håndværksfag. Det vil sige, at totalentreprenøren på baggrund af en dialog med bygherren om projektet, forestår udvælgelse af rådgivere (arkitekter og ingeniører) og entreprenører. Totalentreprenøren varetager desuden alle planlægnings- og styringsopgaver lige fra projektering, kontakten til myndigheder samt projekt- og byggeledelse undervejs i alle faserne.


Hvordan udføres total- og hovedentrepriser

Udførsel af totalentreprise betyder, at man indgår forhåndsaftaler med alle leverandører og håndværkere. Ansvaret for færdiggørelse og overholdelse af tidsfrister ligger hos totalentreprenøren. Han aftaler så igen med sine underleverandører. Overholdes tidsfristen for færdiggørelse af boligbyggeriet ikke, kan der være tale om dagbøder i overskridelsesperioden.

Avanceret søgning