Møbler, inventar & indretning

Møbler kan defineres som inventar, der kan flyttes, og som kan bruges til opbevaring eller til ophold for mennesker.

Inventar er fællesbetegnelsen for møbler, lamper og andet løsøre, som kan anvendes i et professionelt miljø, som fx i en butik, en restaurant eller andet.


Forskellige typer af møbler og inventar

Der findes inventar til alle brancher (fx hospitaler, hoteller, butikker) og til mange forskellige funktioner og behov. Klik på emneordene længere oppe på siden (Arkivskabe, Auditorieinventar,...) for at finde producenter eller leverandører af forskellige typer inventar til professionel brug.

Til for eksempel et kontor findes der særlige typer inventar og møbler, som fx kontorstole, hæve-sænkeborde, skriveborde, og til en kantine findes der fx køkkenskabe, højskabe mm. Man kan finde meget specialiseret inventar til professionelt brug i butik, køkken, skole eller kantine.

 

Materialemuligheder for møbler og inventar

Træ er altid et populært materiale til møbler og inventar, lige som stål og plast (pvc). Ofte er der krav til materialevalg alt efter inventarets funktion, fx stål til bordflader til køkkener og kantiner. Ved valg af materialer skal der tages hensyn til mange forhold, bl.a. arbejdsmiljø og hygiejne. Arbejdstilsynet stiller fx krav til børneinstitutioner om, at deres inventar både i udformning og materialevalg er af en sådan art, at det kan renholdes effektivt.

 

Lovgivning om møbler og inventar

Der findes en mængde henvisninger til inventar i Bygningsreglement 2015, bl.a. Kapitel 3.3.1 Boligers indretning. Der findes desuden en række krav til indretning af wc’er i bygninger med offentlig adgang, samt andre krav til inventar og indretning i bygningsreglementet.

Til brug ved indretning af arbejdspladser henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdssteders indretning.

Det er en god idé at undersøge om der er særlige krav til inventar på særlige arbejdspladser som skoler, køkkener mv.

Avanceret søgning