Interiør-, møbel-, & laminatplader

Hvad er laminatplader

Laminatplader fremstilles af flere lag af et forstærkningsmateriale med et bindemiddel af hærdeplast. Forstærkningsmaterialet kan være papir eller tekstil, der imprægneres med opløsninger, emulsioner eller suspensioner af plastharpiksen. Udskårne ark (som regel 1220 x 2440 mm) af forstærkningsmaterialet stables og anbringes i en presse. Under højt tryk hærder kunstharpiksen, og forstærkningsmaterialet bindes sammen. Oversiden (eller begge sider) dækkes som regel af et dekorativt papir, der svarer til det udseende (fx træfiner), der ønskes for den færdige plade.


Hvad er møbelplader

Møbelplader består af sammenlimede lister eller finérer, der på ydersiderne er afspærret med et eller flere lag dækfinér, eventuelt med ædle træsorter som yderste lag. Møbelplader har tykkelser fra 13 til 38 mm.
Ved ringere kvaliteter anvendes andre former for indlæg i møbelplader: Brædder med langsgående spor, spånplader, spånruller eller bølgepap, eventuelt med hårde træfiberplader som afspærringsmateriale.

 

HDF og MDF møbelplader

Møbelplader kan også være HDF-plader (High Density Fiberboard). HDF-plader består ligesom MDF-møbelplader (Medium Density Fiberboard) af træfibre og lim. HDF-plader er hårdere presset end MDF-plader og er derfor både tungere og mere tætte. Tykkelser fra 3 til 8 mm.

HDF-plader leveres i tre kvaliteter:

Standardkvalitet: Anvendes til møbler, inventar og indvendige døre.
H.10: Vandfast limede plader, der kan anvendes til yderdøre, porte og skilte m.m.
OGO: Brandhæmmende plader, der kan anvendes som klasse 1 beklædning til døre, vægelementer m.m.

 

Hvad er interiørplader?

Interiørplader er beklædningsplader i forskellige materialer (fiberbeton, cementcellulose, kalciumsilikat, gips, spångips m.v.) i Brandklasse A eller med klasse 1 brandhæmmende overflade.


Hvor bruges interiør-, møbel- og laminatplader?

Interiørplader anvendes til beklædning inden for fødevareindustrien, i hospitaler, laboratorier og sterile rum, i skoler, sportscentre, svømmehaller, offentlige baderum, vådrum og vaskerum, samt i vaskehaller og værksteder.


Møbelplader

Møbelplader anvendes til møbler, inventar, indvendige døre, yderdøre, porte og skilte m.m. samt som klasse 1 brandhæmmende beklædning til døre, vægelementer m.m.

 

Laminatplader

Laminatplader anvendes ofte til beklædning af køkkenborde, bordplader, møbelelementer (som fx borde, skabe, sofaer etc.), døre mv.

 

Lovgivning og regler om laminatplader, møbelplader og interiørplader

Af Bygningsreglement 2015, kap. 5.5 (Brand- og røgspredning) fremgår det, at indvendige overflader skal udføres på en sådan måde, at de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudviklingen i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed (5.5.1, stk. 1).

Avanceret søgning