Mursten, byggeblokke og ydervægge

Om ydervægge

En bygnings ydervægge afgrænser dens ydre form og danner klimaskærm mod omgivelserne. Ydervæggen kan være bærende eller ikke-bærende. 


Tunge og lette ydervægge

Som i indervægge kan ydervægge opdeles i lette og tunge ydervægge.
Den mest almindelige type ydervæg er murstensmuren, som kan bygges i mange varianter fra massive mure til hulmur med mursten yderst og inderst og isolering i midten, eller mursten på ydersiden og fx beton eller gasbeton på indersiden med isolering mellem. Forbindelsen mellem formur og bagmur etableres ved hjælp af murbindere af tinbrince eller rustfrit stål. 

Andre typer af tunge ydervægge er vægge i beton i form af fabriksfremstillede betonelementer eller vægge opbygget af byggeblokke eller monoblokke af tegl eller letbeton, som opmures eller sammenlimes på stedet. 
Lette ydervægge behøver ikke at være bærende, men kan være det – fx en trækonstruktion, hvor væggen opbygges af et træskelet, som beklædes med træ på ydersiden som regnskærm – andre facadebeklædninger er også mulige, fx mursten eller zink.


Mursten til ydervægge

Til de tunge ydervægge anvendes mursten, der som bekendt er brændt ler i standardstørrelser.
Farven på mursten varieres ved at variere mængden af forskellige stoffer i leret inden brænding – fx giver indhold af calciumkarbonat gule mursten og jernoxid røde mursten. Mursten har blandt andet de egenskaber, at de ikke kan brænde og er meget modstandsdygtige over for det danske vejr.

Kalksandsten er en mursten eller byggesten, fremstillet af en blanding af brændt kalk, sand og vand. Kalksandsten leveres i Dansk Normalformat og som bredsten.
Mursten af beton i normalformater fremstilles kun i begrænset omfang i Danmark.


Byggesten til ydervægge

Kalksandsten er en mursten eller byggesten, fremstillet af en blanding af brændt kalk, sand og vand. Kalksandsten leveres i Dansk Normalformat og som bredsten.

Mursten af beton i normalformater fremstilles kun i begrænset omfang i Danmark.
Porebetonblokke er byggesten fremstillet af sand, brændt kalk, cement og flyveaske, alternativt hydratkalk eller hydraulisk kalk. Porebetonblokke leveres i blokformat tilpasset murmål i normalstensmur, højden passer til tre skifter.
Letklinkerblokke og letklinkermursten, også kaldet byggesten, fremstilles ved at støbe en blanding af letklinker, cement, flyveaske og vand under samtidig komprimering og vibrering, med efterfølgende hærdning i dampkamre. Byggestenene leveres i format som ”Dansk Normalformat”, og i blokformater med højden 190 mm, svarende til tre skifter. Til ydervægge og fundamenter leveres blokke med indbygget isoleringslag.

Træ til ydervægge

Træ til ydervægge kan bestå af trykimprægneret træ, som er mere vejrbestandigt end almindeligt behandlet træ. 


Retningslinjer, regler og lovgivning for ydervægge

Ydervægge bliver især behandlet i Bygningsreglement 2015 i Kapitel 7 Energiforbrug og i Bilag 6 om Beregning af Bygningers Energibehov. Desuden kan man i SBi-anvisning 224: Fugt i bygninger blandt andet læse om efterisolering af ydervægge.

Avanceret søgning