Skillevægge

Indvendige vægge

Skillevægge er de indvendige vægge i et hus – skillevægge danner rum og findes i en stor variation. Skillevægge er selve konstruktionen, og kan også have en indervæg, som er den synlige del i rummet, fx hvis man sætter gipsplader op på Lecaelementer.

Skillevægge kan deles i to typer:

  • Tunge skillevægge vejer over 100 kg/m²
  • Lette skillevægge vejer under 100 kg/m².

 

Tunge skillevægge af mursten, beton, lecabeton el.lign.

Typisk er tunge skillevægge bærende vægge over 100 kg/m2 lavet af mursten, beton eller lecabeton. Tunge skillevægge kan også være stabiliserende, og står dermed vinkelret på facaden og stabiliserer den over for vinden.

Tunge skillevægge har god lydisolering

Tunge skillevægge har også den egenskab, at når de er bygget af sten eller beton har de også en lydisolerende effekt alene i materialevalget – fx har en 120 mm betonelementvæg en lydisolering på 48 dB, mens en skillevæg af lecabeton på 100 mm har en lydisolering på 40 dB. Desuden har tunge skillevægge også en god brandisolering på REI 60-REI 120 (dvs. at skillevæggen vil brænde igennem eller kollapse efter 60-120 minutters brandpåvirkning) alt efter om der er tale om skillevægge af lecabeton, skillevægge af beton eller skillevægge af mursten.

 

Lette skillevægge

Lette skillevægge kan være både bærende eller stabiliserende (hvis de er udført i fx porebeton, men er ofte almindelige skillevægge, som bruges til rumadskillelse og lydisolering.
Væggene kan også være udført i gips med et skelet af stål, og det er en løsning, som tiltaler mange, som gør det selv. Desuden findes der en mængde forskellige lette indervægge, som kan være udført med skelet af træ, porebeton, eller glas.

Lette skillevægge kan have god lydisolering

Lette skillevægge kan være mindre lydisolerende end tunge indervægge, men hvis man opbygger skillevæggen af to gipsplader med isolering, kan den have en god lydisolering. For eksempel kan en skillevæg i gips have ét lag gips, men hvis man anvender to lag gips og isolering, er skillevæggen på lydisoleringsniveau med en betonvæg.
Skillevægge af glas ses ofte i kontormiljøer, hvor man gerne ønske gennemsigtige vægge af glas, da man herved opnår lysere rum og skaber en fornemmelse af større rum. Skillevægge af glas kan også være lydisolerende ved at glasvæggen består af to lag glas med forskellig tykkelse og med et hulrum mellem glaslagene.


Skillevægge af træ, stål og glas

Materialevalg til en skillevæg kan variere alt efter, hvilken funktion skillevæggen skal have. Skal skillevæggen være en bærende væg kan man bruge beton, lecabeton, mursten.

Lette skillevægge kan fx opbygges med træskelet eller af stål med gipsplader, glas, træ, samt krydsfiner. Fleksible skillevægge kan være fx være bygget i krydsfiner, træ, glas eller plast.

En skillevæg kan desuden behandles på mange måder, som endeligt afgører, hvor brandsikker eller hvor lydisolerende væggen vil blive – fx ved valg af beklædning til skillevæggen. Se fx HFBs side om Beklædning.

 

Lovgivning, regler og retningslinjer vedr. skillevægge

I Bygningsreglement 2015 bliver skillevægge omtalt i forbindelse med indeklima og lydisolering, hvor der er særlige krav. For lovgivning om skillevægge: Se for eksempel kapitel 7.6 Mindste varmeisolering, eller kapitel 6.4.3 om akustisk indeklima i undervisningsbygninger, hvor der fx er krav til fleksible rumadskillelser.

SBi-anvisning 226 Tagboliger – Byggeteknik tager fat i de særlige omstændigheder, der kan være, når man bygger tagboliger, herunder skillevægge.

Avanceret søgning