Fundamenter

 

Fundamentet bærer bygningen

En bygnings fundament har til opgave at bære bygningens samlede vægt, der udgøres af bygge­materialernes egenvægt, bygningens installationer, bygningens inventar og personer samt de belast­ninger, der fremkommer ved byg­ningens brug. 
Herudover skal fundamentet isolere mod kulde og fugt. 

Forskellige typer af fundamenter og fundamentsforstærkning

Fundamenter

Fundamenter udføres for det meste i beton, enten støbt på stedet eller opbygget af præfabrikerede blokke i form af forskallings­blokke eller letklinker­blokke. Ikke-støbte fundamenter kan udføres af natursten, betonblokke eller murværk. Pælefundering udføres med pæle af stål eller beton, beregnet til nedramning.

 

Fundaments­forstærkning

Fundaments­forstærkning kan udføres som:

  • Efterfundering med nedpressede pæle (Gigapæle). Pælene nedpresses med hydraulisk donkraft under fundamentet og med bygningen som modhold.
  • Forstærkning med nedrammede minipæle af azobétræ eller armerede eller betonudstøbte stålrør.
  • Stabilisering og løftning baseret på ekspansionskraften i resinbeton, der injiceres under tryk igennem borehuller under gulv- eller bygningskonstruktionen.

 

Lovgivning om fundamenter og fundamentsforstærkning

BR15 Bygningsreglement kap. 4.1. Stk.3.
SBi-anvisning 231 – Fundering af mindre bygninger (2012). Anvisning 231 omhandler dimensionering og udførelse af fundering for mindre bygninger iht. Bygningsreglement 2010 og Eurocode 7 (DS/EN 1997-1:2007 og DS/EN 1997-2:2007). erstatter SBI-anvisning 181. Anvisningen gælder også iht. BR15.

Avanceret søgning