Fiberbeton

 

Hvad er fiberbeton og fibercement

Fiberbeton er cementbaserede produkter, der er armeret med fibermateriale, hvorved man opnår en række egenskaber i form af at brudforlængelsen øges og materialet bliver mindre sprødt.

 

Fibermaterialer og egenskaber

De mest anvendte fibermaterialer er cellulosefibre, stålfibre af forskellig stålkvalitet, rustfri stålfibre, og glasfibre. Endvidere kan nævnes polypropylen eller plastfibre, acryl, kulfibre og naturfibre.

Hver især har disse fibertyper forskellig udformning og egenskaber, og den pågældende fiberbeton anvendes derfor med vidt forskellige formål for øje, for eksempel til at opnå højere trykstyrke og trækstyrke, for at imødegå og mindske svindrevner eller højne brandsikkerheden.

 

Fiberbetons store brudforlængelse muliggør konstruktioner uden armering, store sammenhængende pladefelter i belægninger, tanke og tynde skaller samt facade- og tagplader.

 

Hvor anvendes fiberbeton

Fiberbeton anvendes primært til facadebeklædninger og tagdækninger og til andre tynde, og derfor vægtmæssigt relativt lette, elementer, så som altanplader m.m. 

Man kan dog bruge fiberbeton til næsten alle formål, bl.a. armering af pengeskabe, industrigulve, altaner, forskellige slags fundering. Desuden anvendes fiberbeton til fliser, bordplader, møbler mv.

 

Materialemuligheder for fiberbetonelementer og fibercementelementer

Fiberbeton er ikke-brændbart, korrosionsbestandigt og vandtæt. Fiberarmeringer givet et produkt med en høj grad af sejhed og en mindre godstykkelse end den traditionelle beton. Det muliggør byggeelementer med mindre dimensioner.

 

Normer for fiberbetonelementer og fibercementmaterialer

DS/EN 1994-1-1. Eurocode 4 gælder for kompositkonstruktioner og bygningsdele. Den opfylder krav til principper og krav til sikkerhed og anvendelse af konstruktioner på grundlag af de regler som er givet i EN 1990. 
DS/EN 1994-1-2 DK NA: 2011. Nationalt Anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton – Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

SBi-anvisning 230 Dimensionering af konstruktioner.
SBi-anvisning 223 om dokumentation af bærende konstruktioner er udkommet i 2. udgave med nyt om bl.a. den bygværksprojekterendes opgaver, ny dokumentationsklasse, eksisterende konstruktioner samt Bygningsreglement 2015.

 

Avanceret søgning