Bæredygtigt

BGreen-it grønne tage og taghaver

BGreen-it grønne tagløsninger er et komplet system til både ekstensive og intensive grønne tage, taghaver og tagterrasser. Hos Byggros har vi mere end 20 års erfaring med grønne tage, derfor kan vi tilbyde professionel rådgivning under hele processen, lige fra den indledende planlægning til detailprojektering og anlægsfasen. Vi har således ekspertisen til at hjælpe og rådgive både før, under og efter etableringen af det grønne tag.

BGreen-it grønne tagløsninger er en række komplette opbygninger til grønne tage, sedumtage og taghaver. Udover vores standard opbygninger står vores tekniske konsulenter gerne tilrådighed for individuelle løsninger - lige fra idéfasen til færdig projekt.

Et BGreen-it grønt tag forbedrer bygningens klimaegenskaber, holder på vandet og forøger tagmembranens levetid. Ligeledes skaber det grønne tag rum for naturen i byer og forøger diversiteten.

Standardopbygninger:

BGreen-it Sedumbakker - et færdigetableret sedumtag i én arbejdsgang

Sedumbakkerne indeholder alle de komponenter, som et ekstensivt grønt tag behøver - samlet i ét produkt: Dræn- og vandreservoir, speciel letvægtjordsubstrat og et færdig sedumplantedække bestående af 5-9 sudumarter. Sedumbakker kan placeres direkte på tagmembranen på tage med hældning fra 0-25°. Ved hældning over 10° anvendes støtteprofiler, der holder bakkerne på plads.

BGreen-it Sedum Light - et let ekstensivt grønt tag

Denne opbygning anvendes på taghældninger op til 25°. og givet et let, ensartet og nedtonet sedumtag med enkel artsvariation. Konstruktionen består af 2 komponenter: et lag 8,5 mm fugtbevarende beskyttelses- og drændug og en 30 mm præfabrikeret BG Premium Sedummåtte.

BGreen-it Sedum 100/150 - til flade ekstensive tage

Denne opbygning anvendes på tage der har en hældning på maks. 10° og vælges hvor man ønsker et frodigt og varieret sedumtag kombineret med andre planter som græsser og urter eller mindre stauter. Systemet er et multilagsystem, der indeholder en vandholdende beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirplader, filterdug samt en mineralsk baseret jordsubstrat til tørketålende planter.

BGreen-it DiaCell - til de mere udfordrende taghældninger

Denne opbygning indeholder geoceller fyldt med speciel jordsubstrat, der sikrer mod erosion og nedskridning, hvilket gør at den kan anvendes til taghældninger op til 45°. Systemet er meget fleksibelt, og er blevet anvendt på de mest udfordrende taghældninger og udformninger.

BGreen-it Taghaver - til frodige haver på tage og terrændæk

Denne opbygning giver mulighed for utalige designmuligheder, hvor beplantningen kan kombineres med befæstelser og aktiv benyttelse, præcis som en have i terrænniveau. Systemet er et mulitilagssystem der indeholder beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirplader, filter dug samt substratjord til stauder buske og træer.

Produktets livscyklus

Herunder findes produktets livscyklus