Cembrit Bølgeplader og Skifer

Anvendelse Til tagdækning og facadebeklædning. Mindste taghældning for bølgeplader 14°, for skifre med undertag 18°. Cembrit Toscana bølgeplader kan anvendes til tagdækning med hældning ned til 10° med undertag.

Materiale
Fibercementbaserede plader. Klasse A materiale (B-S1,d0) godkendt af myndig­heder­ne som brandmæssigt egnet tagdækning. Klasse T tagdækning (B ROOF(t2)).

Bølgeplader leveres i profilerne B5, B6, B7, B9. B6 og B9 leveres med strips og er godkendt til montering uden trædesikkert underlag.
Profilerne B6, B7 og B9-S-MAX leveres overfladebehandlet i flere farver. B5, B6 og B9-S-MAX leveres desuden i en ubehandlet udgave.

Tilbehør
Rygninger, hætter og elementer til udluftning og ventilation, tagvinduer samt monteringstilbehør.

Garanti / kvalitetsstyring
15 års Cembrit garanti på alle egenproducerede tag- og facade­ma­terialer. Certificering af Cembrit produkter iht. ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001 er en løbende proces og på cembrit.com ses den aktuelle status på certificeringer for hvert enkelt af cembrits produkter.

Leverer desuden
Halotén 2000 undertag. Cembrit tagvinduer og tagtrin. Cembrit sålbænke, mur- og skorstensafdækninger. Cembrit facadebekædning.
Cembrit ventilationssystem: Hætter til aftræk med isoleringsindsatse, hæt­ter og elementer til tagrumsventilation, samt hætter til faldrør.