PAVEDRAIN

Perforerede afstandstykker til håndlagte belægningsopgaver. Bæredygtig LAR løsning.

LAR–løsning (Lokal afledning af regnvand) PaveDrain®

PaveDrain® er en afstandsklods til flisebelægninger med åbne fuger, som er specialudviklet til dræning af overfladevand. Klodsen fungerer som støtte og styrkelse af den åbne fuge på 20 mm, dermed er der styring og hold samt ensartethed i belægningen. Funktionen af klodsen sker i sammenspil med det korrekte bundmateriale som er et bærelag i ral som opdeles i flere lag hvor det groveste lag er i bunden, et mellemlag og et afretningslag. Afretningslaget som er det fineste indgår ligeledes som fugemateriale, der bruges ingen sand i denne type opbygning!

Fordelen ved lokal afledning af regnvand - LAR - er, at regnvandet nedsiver hvor det falder. Der ledes derfor ikke vand til kloak. Bunden fungerer som et regnvandsreservoir og kan derfor tage skybrudsmængder, og dermed er belægningen hurtig tør og vandet står ikke ovenpå flisen. Sidegevinst: En gradvis fordampning fra regnvandet virker svalende om sommeren og om vinteren har den perforerede bund opbygning den virkning at den leder jordvarme opad, hvilket bevirker en naturlig hjælp til vinterbekæmpelse. Mængden afhænger af flisestørrelse og lægningsmønster.

Bæredygtigt materiale

PaveDrain® fremstilles af PE, et frostsikkert genbrugsmateriale uden giftstoffer eller negative bivirkninger, med en ekstrem lang levetid. Der er ikke behov for fald ved etablering af denne type belægning!