Bæredygtigt

Nedbrydning

Kingo tilbyder miljørigtig nedbrydning af bygninger og anlæg i hele landet

Når Kingo udfører nedbrydningsopgaver, sørger vi altid for, at opgaverne bliver håndteret så systematiseret og effektivt som muligt. Derfor har vi opdelt vores nedbrydningsydelser i to kategorier:

Indvendig rydning
Totalnedbrydning

Inden Kingo påbegynder nedbrydningsarbejdet, saneres bygningen for miljøfarlige stoffer. Dernæst gennemføres en indvendig nedbrydning af skillevægge, lofter, gulve, installationer mv., hvorefter bygningen totalnedbrydes. Arbejdsgangene tilpasses naturligvis den enkelte opgave.

Vores medarbejdere i afdelingerne for indvendig rydning og totalnedbrydning er specialiserede og uddannede i at håndtere komplekse nedbrydningsarbejder inden for netop deres ekspertiseområde. På denne måde sikrer vi, at vores nedbrydningsarbejder udføres så effektivt som overhovedet muligt til gavn for dig som kunde.

Kingo er en konstruktiv samarbejdspartner og din medspiller. Vi byder ind med kvalificerede løsningsforslag, som fremmer processen, til gavn for dig og hele projektet.

Når vi påtager os en opgave, sikrer vi gennem vores kvalitetsprocedurer, at du som kunde har tryghed for, at sikkerhedsregler, miljøregler og nabohensyn bliver tilgodeset. Når vi har gennemført en opgave, modtager du en fuldstændig beskrivelse af, hvad der er udført. Du kan altså senere fremlægge en dokumentation, hvis det bliver aktuelt.

Kingo er certificeret inden for Kvalitet (ISO 9001), Miljø (ISO 14001), samt Arbejdsmiljø (OHSAS 18001). Desuden er vi omfattet af danske kontrolordninger (Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning og kontrolordningen under Dansk Asbestforening) som ved uvildige tilsyn kontrollerer, at vores miljøsanering udføres korrekt.

Produktreferencer


14-05-2019

BoligKorsør afdeling 7, Fjordvænget

Produktets livscyklus

Herunder findes produktets livscyklus